YTK:s arbetslöshetskassa är den största och mest populära arbetslöshetskassan i Finland. Den har redan över 500 000 medlemmar, vilket motsvarar drygt 20 % av löntagarna i Finland.

YTK Arbetslivstjänster tillhandahålls av YTK Arbetslivsförening (tidigare YTK-förening), en av de största föreningarna i Finland. YTK:s arbetslivstjänster hjälper nästan 250 000 finländare genom att inspirera och möjliggöra för dem i arbetslivets vändpunkter.

YTK valde ImageBank X för att underlätta materialhanteringen.

Single Sign-On Azure AD-integration gör det möjligt för personalen att komma åt ImageBank utan att logga in i en separat applikation.

YTK:s ImageBank DAM-lösning har också en specialfunktion för datalagring – med hjälp av CMEK-funktionen som tillhandahålls av Google Cloud konfigurerar och hanterar Mediasignal den nyckel som används för att kryptera ImageBank-data. Detta gör att ImageBank-data är säkrare än vanligt, vilket gör att ImageBank kan uppfylla även de strängaste kraven på informationssäkerhet.

Kund

YTK

Publicerad

1/2023

Projekt

ImageBank + Azure AD + Google Cloud CMEK