Visit Turku Archipelago är ett regionalt företag för marknadsföring, försäljning och utveckling av turism som grundats av städerna Åbo, Nådendal och Pargas. Visit Turku Archipelago ansvarar för att bygga upp och marknadsföra det nya regionala varumärket i Finland och på internationella marknader. Det primära målet för Visit Turku Archipelago är att utveckla och växa turistnäringen i regionen.

Visit Turku Archipelago använder ImageBank DAM för att lagra, bearbeta och dela sitt material. DAM-lösningen fungerar som en central plats för omfattande hantering av tillgångar.

Kund

Visit Turku Archipelago

Publicerad

9/2023

Projekt

ImageBank