Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär och syftar till att bidra till fattigdomsminskning genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Swedfunds uppdrag är att finansiera och utveckla hållbara företag för att skapa jobb och inkluderande tillväxt samt förbättra tillgången till socialt viktiga produkter och tjänster.

Swedfund valde ImageBank X för att underlätta materialhanteringen. En centraliserad DAM-lösning gör materialhanteringen mycket enklare. Single Sign-On Azure AD-integration gör att personalen kan komma åt ImageBank utan att logga in i en separat applikation.

(Bild: swedfund.se)

Kund

Swedfund

Publicerad

9/2022

Projekt

ImageBank + Azure AD