SRV är en modig utvecklare och innovatör inom byggbranschen. SRV vill erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen som byggare av stadskärnor och vara branschens mest inspirerande arbetsplats. SRV är ett börsnoterat bolag grundat 1987 och är verksamt i ett flertal tillväxtcentra i Finland, Ryssland och Estland. År 2017 var SRV:s omsättning mer än 1,1 miljarder euro och företaget sysselsätter mer än 1 000 personer. SRV använder sig därtill i sina projekt av ett nätverk av närmare 4 000 underleverantörer.

SRV är en modig utvecklare och innovatör inom byggbranschen. SRV vill erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen som byggare av stadskärnor och vara branschens mest inspirerande arbetsplats. SRV är ett börsnoterat bolag grundat 1987 och är verksamt i ett flertal tillväxtcentra i Finland, Ryssland och Estland. År 2017 var SRV:s omsättning mer än 1,1 miljarder euro och företaget sysselsätter mer än 1 000 personer. SRV använder sig därtill i sina projekt av ett nätverk av närmare 4 000 underleverantörer.

SRV:s bildbanklösning är indelad i både offentliga sektioner och sådana som kräver inloggning. Bildbankens offentliga filer innehåller logotyper, bilder av ledningen och bilder av nyckelprojekt.

Bildbankens mera omfattande innehåll som kräver inloggning riktar sig till SRV:s partnerföretag. För detta ändamål kan användaren registrera sig på bildbankens startsida.

(Bildens upphovsrätt © Helin/Voima Graphix.)

Kund

SRV

Publikation

2/2013

Projekt

Mediebank