Raksystems är ett nordiskt expertföretag inom bygg- och fastighetsbranschen som grundades 1989. Raksystems mission är att skapa välbefinnande för byggnader, deras ägare och användare samt för miljön. Kärnan i företagets värderingar är nöjda kunder och motiverad personal. Företagets värderingar inkluderar den bästa servicen, personalens välbefinnande och en can-do-attityd.

ImageBank X gör det enklare för Raksystems att hantera sitt material. Med ImageBank finns uppdaterat material på ett och samma ställe och kan enkelt distribueras. DAM-lösningen är i linje med Raksystems egen varumärkesimage. Azure AD-integration gör att personalen kan komma åt ImageBank utan separat inloggning.

raksystems-fi/sv

Kund

Raksystems

Publicerad

3/2021

Projekt

ImageBank + Azure AD