Nordkalk, norra Europas ledande kalkstensleverantör, är verksamt på mer än 30 platser i Europa. Nordkalk levererar viktiga råvaror till ett brett spektrum av industrier, och deras tillämpningar skyddar ren luft, vatten och jordbruksmarkens produktivitet.

Nordkalk valde ImageBank som en omfattande PRO-version, som inkluderar AI-funktionalitet och en mobilapp. Mediasignal genomförde också en filmigrering under implementeringen av ImageBank DAM-lösningen, vilket gjorde det enkelt att överföra gammalt material till den nya tjänsten.

Azure AD-integrationen gör det möjligt för Nordkalks personal att komma åt ImageBank utan att behöva logga in på en separat applikation.

Kund

Nordkalk

Publicerad

12/2022

Projekt

ImageBank + Azure AD