Myllyn Paras är ett av Finlands ledande varumärken för kvarn- och bageriprodukter, som ägs av Lantmännen-koncernen. Under varumärket Myllyn Paras säljs mjöl, flingor, pasta och gryn samt frysta degar och bakverk.

Myllyn Paras valde ImageBank X DAM-lösningen för att hantera och distribuera materialet. Företagets ImageBank innehåller offentligt material för media och partners, samt material för internt bruk av personalen.

Integrationen med Azure AD (Active Directory) implementerades som en skräddarsydd lösning för Myllyn Paras. Single sign-on förbättrar systemets användbarhet, eftersom medarbetarna inte behöver komma ihåg separata lösenord – detta ökar också utnyttjandet av datahanteringsprogramvaran.

En fungerande och öppen ImageBank underlättar marknadsföringen av livsmedel, eftersom återförsäljare fritt kan komma åt våra offentliga produktbilder från vår ImageBank. Bildpaket som skapats för media har gjort det lättare för oss att marknadsföra våra nya produkter. Användarna är bekanta med processen att välja bilder till sin kundvagn och skicka dem, utan behov av separat utbildning i hur man använder ImageBank
Johanna Kemppinen
Marknadsdirektör
Kund

Myllyn Paras

Publicerad

6/2018

Projekt

ImageBank + Azure AD