MSK Group är en tvärvetenskaplig högteknologisk familjekoncern. Egna produktmärken är Junkkari, Juncar och Muuli. Kontraktstillverkningens mest betydande kunder är t.ex. Volvo CE, AGCO, Danfoss och ABB. Bolaget som bildas av moderbolaget MSK Group och dess sex dotterbolag sysselsätter över 800 yrkesverksamma.

ImageBank Independent löser hanteringen av kommunikationsmaterial – de aktuella och identitetsbaserade filerna är lätta att hitta och tillgängliga för alla. Materialbanken, som är avsedd att användas av hela koncernen, hjälper till med den egna varumärkeshanteringen och underlättar även hanteringen av material för flera dotterbolag. 

(Bild: MSK Group)

Kund

MSK Group

Publikation

1/2019

Projekt

Mediebank