Metropolia är ett internationellt och multidisciplinärt yrkeshögskola verksamt i huvudstadsregionen, där experter och utvecklare inom områdena kultur, näringsliv, social och hälsa samt teknik utbildas. År 2021 var Metropolia det största universitetet i Finland sett till antalet sökande.

Metropolias bildbank hanterar mycket bildmaterial, som bilder och videor. En centraliserad materialbank gör materialhanteringen mycket enklare. Vi implementerade enkel inloggning med ADFS SAML som en skräddarsydd lösning för Metropolias databank. Detta möjliggör tillgång till bildbanken för egna anställda med organisationens ID.

(Foto: www.metropolia.fi)

Kund

Metropolia

publiceras

1/2022

Projekt

ImageBank + ADFS SAML