Kyrkans resursbyrå är en producent av välfärds- och utbildningstjänster, en välgörenhetsorganisation samt en riksomfattande samarbets- och serviceorganisation för församlingar och kristna aktörer. Till organisationens uppgifter hör att ordna kampanjen Gemensamt ansvar samt att upprätthålla tjänsterna Ruoka-apu.fi, Vapaaehtoistyo.fi och Kotimaanapu. Dessutom organiserar Kyrkans resursbyrå vägkyrkornas verksamhet. Kyrkans resurscentral sysselsätter 444 personer och har 294 församlingar, 59 organisationer och 22 studieorganisationer som medlemmar.

ImageBank X underlättar hanteringen av material för Kyrkans resursbyrå. Med ImageBank kan uppdaterat material nu hittas på ett ställe och enkelt delas. Kyrkans resursbyrå använder en multi-brand-funktion i sin mediebank, som gör det möjligt att dela upp mediebanken i olika sektioner.

Kund

Kyrkans resursbyrå

Publicerad

6/2023

Projekt

ImageBank + Azure AD