Taideyliopisto - Uniarts

Konstuniversitetet erbjuder den högsta utbildningen inom musik, bildkonst, teater och dans i Finland. Konstuniversitetet är internationellt ledande inom utbildning och forskning inom konstområdena, vilket stärker konsten som en kraft för samhällets förnyelse. Konstuniversitetet, som grundades 2013, består av Konsthögskolan, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan.

ImageBank löser Konstuniversitetets olika behov av bild- och materialhantering genom att tillhandahålla en effektiv plattform för lagring, distribution och arkivering av varumärkes- och företagsmaterial, pressbilder, föreläsnings- och evenemangsmaterial, utställningsmaterial och inspelningar från olika produktioner.

Konstuniversitetets mediebank använder sig mångsidigt av användarhantering, där användarens rättigheter att se och hantera innehållet i bildbanken bestäms av olika roller. Azure AD (Active Directory)-integration implementerades som en skräddarsydd lösning för Konstuniversitetet. Single sign-on ger tillgång till ImageBank från dina egna anställda utan separat inloggning till applikationen.

(Foto: Konstuniversitetet)

Kund

Konstuniversitetet

Publicerad

12/2020

Projekt

ImageBank+ AD-integration