Keva är Finlands största pensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal.

Materialbanken som implementerats för Keva löser förvaltningen av kommunikationsmaterial – uppdaterade och identitetsbaserade filer är lätta att hitta och tillgängliga för alla. Integrationen av Azure AD (Active Directory) implementerades som en anpassad lösning för Keva. Enkel inloggning förbättrar systemtillgången eftersom anställda inte behöver komma ihåg separata inloggningsuppgifter. Detta ökar också utnyttjandegraden för den digitala materialhanteringsprogramvaran.

(Foto: Keva)

Kund

Keva

Publikation

10/2018

Projekt

Mediebank + AD-integration