Katepal Oy, grundat 1949, är Finlands ledande tillverkare av bitumenbeläggningar och bitumenprodukter. Katepals produktionsanläggningar är belägna i Lempäälä, nära Tammerfors. Huvudproduktgrupperna är SBS-gummibitumen rullvara, takshingel, byggkemiska produkter och förpackad bitumen.

Med hjälp av bildbanklösningen fungerar både samarbetet med reklambyrån och distributionen av material till återförsäljningsnätet och materialet är tillgängligt för alla intressenter 24/7.

Befintliga bildresurser utnyttjades också på webbplatsen genom bildbankintegration. Från bildbanken importeras bilder automatiskt till Katepals webbplats, så uppdateringen av bilder behöver bara göras till en plats.

Kund

Katepal

Publikation

2/2018

Projekt

Mediebank