Finlands Akademi är en expertorganisation för vetenskap och forskning underställd undervisnings- och kulturministeriet, som finansierar högklassig vetenskaplig forskning, fungerar som expert inom vetenskap och vetenskapspolitik samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Finlands Akademis ImageBank innehåller offentligt material för medier och samarbetspartner samt material för internt bruk för personal och samarbetspartner. Materialet kan enkelt nås på ett ställe och delas med olika intressenter. Azure AD (Active Directory) -integrationen som skapats för Finlands Akademi förbättrar systemets användbarhet genom att eliminera behovet för anställda att komma ihåg separata lösenord.

(Bild: Anita Westerback/ Finlands Akademi)

Kund

Finlands Akademi

Publicerad

5/2022

Projekt

ImageBank + Azure AD