Eura är en kommun med ca 11 200 invånare i södra Satakunta. Kommunen grundades 1866, men dess historia sträcker sig mycket längre tillbaka. Eura är känt för sin exceptionellt rika förhistoria och Kauttua har en av de mest betydande industrihistorierna i Finland. Euras natur, särskilt den största sjön i sydvästra Finland, Pyhäjärvi, och den magnifika Koskeljärvi, erbjuder ett brett utbud av rekreationsmöjligheter.

ImageBank X hjälper Eura kommun att hantera sitt material, eftersom det nu kan centraliseras till ett enda ställe. Förutom att lagra material kan ImageBank DAM också användas för att hantera, bearbeta och dela material. Azure AD-integration gör det möjligt för personalen att komma åt ImageBank utan separat inloggning.

Kund

Eura kommun

Publicerad

1/2024

Projekt

ImageBank + Azure AD