Eezy Oyj är ett finskt företag som erbjuder personaluthyrning, rekrytering, utbildning och arbetsförmedling samt tjänster för småföretag och affärsutveckling. Eezys mål är att vara den ledande reformatorn av arbetslivet i Finland.

Med Eezys ImageBank-lösning är det enkelt att dela material internt och mellan partners och materialet är tillgängligt 24/7 för alla intressenter.

(Foto: www.eezy.fi)

Kund

Eezy

Publicerad

1/2022

Projekt

Bildbank