Citycon är en ledande ägare, utvecklare och administratör av multifunktionella stadscentra. Citycon är marknadsledare i Finland och en av de största aktörerna i Norge, Sverige och Estland. Företaget har även fotfäste på den danska marknaden.

I centra belägna i centrala tätorter kombineras handel, kontor och bostäder med väl fungerande transportförbindelser. Citycon centers, som erbjuder dagligvaror, sjukvårdstjänster och andra tjänster, möter kundernas vardagliga behov. Citycon arbetar för ansvarsfull verksamhet och hållbar fastighetsförvaltning.

Citycons ImageBank hanterar bild- och videomaterial från Citycons nordiska köpcentrum. En centraliserad databank underlättar materialhanteringen av personal och kommunikationer som är verksamma i olika länder. Bildmaterialet i materialbanken kan även distribueras för användning av olika intressenter och till exempel fotografer och samarbetspartners kan lämna in sitt material direkt till ImageBank.

(Foto: Citycon)

Kund

Citycon

Publicerad

08/2021

Projekt

ImageBank