Arbetshälsoinstitutet är en expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande som forskar, betjänar och påverkar. Arbetshälsoinstitutet utvecklar tillsammans med sina kunder goda arbetsgemenskaper och trygga arbetsmiljöer och stöder de anställdas arbetsförmåga.

Materialbanken som implementerats för Arbetshälsoinstitutet löser hanteringen av kommunikationsmaterial – de aktuella filerna är lätta att hitta och tillgängliga för alla. Integrationen av Azure AD (Active Directory) implementerades som en anpassad lösning för Arbetshälsoinstitutet. Enkel inloggning förbättrar systemtillgången eftersom anställda inte behöver komma ihåg separata inloggningsuppgifter. Detta ökar också utnyttjandegraden för den digitala materialhanteringsprogramvaran.

(Bild: Arbetshälsoinstitutet)

Kund

TTL

Publikation

10/2019

Projekt

Mediebank + AD-integration