AINS Gruppen är ett finskt företag som har satt sin prägel på den byggda miljön i sex decennier, ansvarsfullt och till det bättre.

AINS Gruppen erbjuder ett komplett utbud av planerings- och projektledningstjänster för fastighets- och byggprojekt inom sex affärsområden: konstruktion, arkitektonisk design, strukturell design, renoveringsdesign, industri- och byggnadsteknik samt stads- och miljödesign.

ImageBank DAM-lösningen var AINS Gruppens val för att underlätta hanteringen av material.

Single Sign-On Azure AD-integration gör det möjligt för personalen att komma åt ImageBank utan att logga in på en separat applikation.

Kund

AINS Gruppen

Publicerad

7/2022

Projekt

ImageBank + Azure AD