A-Katsastus gruppen är Finlands ledande leverantör av tjänster inom fordonsbesiktning, trafiksäkerhetsprovning och registrering. I gruppen ingår också Ajovarma, ett företag som specialiserat sig på förarundersökningar och licensieringstjänster för vägtrafiken. A-Katsastus främsta mål är att förbättra trafiksäkerheten och att skydda miljön från skadliga utsläpp. Gruppen sysselsätter cirka 1000 personer.

ImageBank X var A-Katsastus val för ImageBank DAM-lösningen för att underlätta materialhanteringen. A-Katsastus ImageBank innehåller material som är specifikt avsett för internt bruk av personal och partners. Azure AD-integration gör att personalen kan komma åt ImageBank utan att logga in i en separat applikation.

(Bild: a-katsastus.fi)

Kund

A-Katsastus

Publicerad

4/2023

Projekt

ImageBank + Azure AD