tampere-1350x900px

Staden Tammerfors

Tammerfors är Finlands tredje största stad och provinscentrum i Birkaland, beläget vid stranden av sjöarna Näsijärvi och sjön Pyhäjärvi. Finländarnas favoritstad har något för alla; kulturälskare, evenemangsbesökare, familjer och matälskare.

Staden Tammerfors stämplade namnet på sin ImageBank som Jemma (=gömma). I Jemma är materialet alltid aktuellt och tillgängligt för alla på en plats. På grund av Single Sign-On Azure AD-integrationen har deras egna anställda tillgång till ImageBank utan att behöva logga in i applikationen separat.

Kund

Staden Tammerfors

Publicerad

8/2022

Projekt

ImageBank PRO + Azure AD

metropolia-1350x900px

Metropolia

Metropolia är ett internationellt och multidisciplinärt yrkeshögskola verksamt i huvudstadsregionen, där experter och utvecklare inom områdena kultur, näringsliv, social och hälsa samt teknik utbildas. År 2021 var Metropolia det största universitetet i Finland sett till antalet sökande.

Metropolias bildbank hanterar mycket bildmaterial, som bilder och videor. En centraliserad materialbank gör materialhanteringen mycket enklare. Vi implementerade enkel inloggning med ADFS SAML som en skräddarsydd lösning för Metropolias databank. Detta möjliggör tillgång till bildbanken för egna anställda med organisationens ID.

(Foto: www.metropolia.fi)

Kund

Metropolia

publiceras

1/2022

Projekt

ImageBank + ADFS SAML

eezy-1350x900px

Eezy

Eezy Oyj är ett finskt företag som erbjuder personaluthyrning, rekrytering, utbildning och arbetsförmedling samt tjänster för småföretag och affärsutveckling. Eezys mål är att vara den ledande reformatorn av arbetslivet i Finland.

Med Eezys ImageBank-lösning är det enkelt att dela material internt och mellan partners och materialet är tillgängligt 24/7 för alla intressenter.

(Foto: www.eezy.fi)

Kund

Eezy

Publicerad

1/2022

Projekt

Bildbank

infinited-fiber-company

Infinited Fiber Company

Infinited Fiber Company är ett mode- och textilteknikföretag som har som mål att göra den textila cirkulariteten till verklighet. Infinited Fibers banbrytande teknologi förvandlar cellulosamaterial som begagnade kläder, avfallskartong eller till och med vete- eller rishalm till högkvalitativa Infinna™-textilfibrer som ser ut och känns mjuka och naturliga som bomull. Infinna™ är biologiskt nedbrytbart och innehåller inte mikroplaster. Textilier gjorda av det kan återvinnas i samma process tillsammans med bomullsinnehållande textilavfall.

ImageBank DAM implementerad för Infinited Fiber löser deras hantering av kommunikationsmaterial. Filerna som lagras och delas från ImageBank är alltid uppdaterade och stödjer därmed företagets varumärke, kommunikation och marknadsföring av ny teknologi och Infinna™-produkten samt främjande av försäljning på bästa möjliga sätt. Utöver sin egen personal används Infinited Fibers ImageBank av reklam- och kommunikationsbyråer, HR och internationella partners.

(Bild: www.infinitedfiber.com)

Kund

Infinited Fiber Company

Publicerad

6/2021

Projekt

ImageBank

003 Iso-Omena 8-2021 LOW RES

Citycon

Citycon är en ledande ägare, utvecklare och administratör av multifunktionella stadscentra. Citycon är marknadsledare i Finland och en av de största aktörerna i Norge, Sverige och Estland. Företaget har även fotfäste på den danska marknaden.

I centra belägna i centrala tätorter kombineras handel, kontor och bostäder med väl fungerande transportförbindelser. Citycon centers, som erbjuder dagligvaror, sjukvårdstjänster och andra tjänster, möter kundernas vardagliga behov. Citycon arbetar för ansvarsfull verksamhet och hållbar fastighetsförvaltning.

Citycons ImageBank hanterar bild- och videomaterial från Citycons nordiska köpcentrum. En centraliserad databank underlättar materialhanteringen av personal och kommunikationer som är verksamma i olika länder. Bildmaterialet i materialbanken kan även distribueras för användning av olika intressenter och till exempel fotografer och samarbetspartners kan lämna in sitt material direkt till ImageBank.

(Foto: Citycon)

Kund

Citycon

Publicerad

08/2021

Projekt

ImageBank

Taideyliopisto - Uniarts

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet erbjuder den högsta utbildningen inom musik, bildkonst, teater och dans i Finland. Konstuniversitetet är internationellt ledande inom utbildning och forskning inom konstområdena, vilket stärker konsten som en kraft för samhällets förnyelse. Konstuniversitetet, som grundades 2013, består av Konsthögskolan, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan.

ImageBank löser Konstuniversitetets olika behov av bild- och materialhantering genom att tillhandahålla en effektiv plattform för lagring, distribution och arkivering av varumärkes- och företagsmaterial, pressbilder, föreläsnings- och evenemangsmaterial, utställningsmaterial och inspelningar från olika produktioner.

Konstuniversitetets mediebank använder sig mångsidigt av användarhantering, där användarens rättigheter att se och hantera innehållet i bildbanken bestäms av olika roller. Azure AD (Active Directory)-integration implementerades som en skräddarsydd lösning för Konstuniversitetet. Single sign-on ger tillgång till ImageBank från dina egna anställda utan separat inloggning till applikationen.

(Foto: Konstuniversitetet)

Kund

Konstuniversitetet

Publicerad

12/2020

Projekt

ImageBank+ AD-integration

oulunkaupunki_taustakuva-min (1)

Staden Uleåborg

Uleåborgs tätort med över 200 000 invånare är en unik kombination av framtidskunnande och vilja att göra saker inom vetenskap, kultur och teknik, samt Finlands yngsta befolknings vilda mod att skapa något nytt. Uleåborgs storstadsområde är Finlands norra storstadsområde och det största centrumet i de norra delarna av Skandinavien.

Mediebank implementerad för Uleåborgs stad löser hanteringen av material från olika organisationer i Uleåborgs stad – uppdaterade filer är lätta att hitta och tillgängliga för alla. Azure AD (Active Directory)-integration implementerades som en skräddarsydd lösning för Uleåborg. Single Sign-on förbättrar systemtillgängligheten eftersom anställda inte behöver komma ihåg separata ID:n. Detta ökar också användningen av programvara för materialhantering.

Kund

Uleåborgs stad

Publicerad

4/2020

Projekt

mageBank+ AD-integration

caverion

Caverion

Caverion designar, implementerar, servar och underhåller användarvänliga och energieffektiva tekniska lösningar för fastigheter, industri och infrastruktur i norra, centrala och östra Europa.

Caverions omsättning 2019 var cirka 2,1 miljarder euro. Caverion är en av Europas ledande leverantörer av tekniska lösningar för fastigheter och industri. Caverion har två affärsenheter: Projekt och tjänster.

Caverion har cirka 16 000 anställda i 11 verksamhetsländer. Caverion har sitt huvudkontor i Vanda. Caverions aktie (CAV1V) är noterad på Nasdaq Helsinki.

ImageBank DAM implementerad för Caverion löser hanteringen av kommunikationsmaterial – uppdaterade filer är lätta att hitta och tillgängliga för alla. Azure AD (Active Directory)-integration implementerades som en anpassad lösning för Caverion. Single Sign-on förbättrar systemtillgängligheten eftersom anställda inte behöver komma ihåg separata ID:n. Detta ökar också användningen av programvara för materialhantering.

(Foto: Caverion)

Kund

Caverion

Publicerad

7/2013

Projekt

ImageBank+ AD-integration

Oras_Signa_kitchen_lifestyle

Oras

Oras Oy är ett finländskt företag, grundat i Raumo år 1945, som utvecklar, tillverkar och marknadsför kranar för kök och badrum.

Oras ville för sin webbplats ha en materialbank genom vilken kunder och olika intressenter kunde hämta olika material från broschyrer till tekniska ritningar.

Oras ville också automatisera materialets publicering och undvika konstant uppdatering av material på många olika adresser.

Vi löste behoven genom att anpassa materialbanken som direkt inbäddad på Oras webbplats. I praktiken har den webbläsarbaserade applikationen integrerats i webbplatsen.

Publiceringen av material i materialbanken är helt automatiserat. Innehållet i materialbanken hanteras inte separat, utan alla dess filer importeras automatiskt från samma datakälla som informationen på deras webbplats.

Oras materialbank är öppen för alla och fungerar utan inloggning.

Kund

Oras

Publikation

1/2017

Projekt

Mediebank + inbäddning på webbplatsen

CAM-North-10k-2

SRV

SRV är en djärv utvecklare och innovatör inom byggsektorn. SRV vill erbjuda den bästa kundupplevelsen som byggare av stadscentra och vara den mest inspirerande arbetsplatsen i branschen. SRV är ett börsnoterat företag som grundades 1987 och är verksamt i utvalda tillväxtcentra i Finland, Ryssland och Estland. År 2017 hade SRV en omsättning på mer än 1,1 miljarder euro och sysselsätter mer än 1 000 personer. Dessutom använder SRV ett nätverk av nästan 4 000 underleverantörer i sina arbetsprojekt.

SRVs DAM-lösning är uppdelad i både publika och inloggningskrävande delar. De publika mapparna innehåller logotyper, ledningsbilder och bilder från viktiga projekt.

Det mer omfattande och inloggningskrävande innehållet i ImageBank är riktat till SRV:s partners. För detta ändamål kan användare registrera sig på ImageBanks förstasida.

(Foto © Helin/Voima Graphix.)

Kund

SRV

Publicerad

2/2013

Projekt

ImageBank