Normet

Normet

Normet är ett snabbt växande och innovativt teknikföretag som specialiserar sig på utveckling, tillverkning, försäljning och underhåll av utrustning och kemikalier som används inom bergbrytning. Normet utvecklar underjordisk gruvdrift och tunnelbyggnad med hjälp av kunskap och teknik genom att omvandla processkompetens till ekonomiskt mätbara åtgärder och resultat. Normet verkar globalt och har över 50 kontor i 30 länder runt om i världen.

Med ImageBank är Normets material alltid tillgängliga och enkla att dela. Integrering med Azure AD gör användningen ännu enklare, eftersom personalen inte behöver logga in separat på applikationen.

Kund

Normet

Publicerad

12/2022

Projekt

ImageBank + Azure AD

thisisengineering-raeng-1dwyU46p7eE-unsplash

Integrering av applikationer i en mediebank via ett API öppnar upp många möjligheter

Den fulla potentialen hos olika Digital Asset Management (DAM)-lösningar kan utnyttjas när den integreras med olika system genom ett API (Application Programming Interface). I den här bloggposten går vi igenom de olika fördelarna som erbjuds av API:et och integrationerna för användaren av mediebank.

Förbättrad samarbete och centraliserad åtkomst:

Genom att integrera DAM-lösningen med olika applikationer kan ett enhetligt ekosystem skapas. Den sömlösa kopplingen mellan systemen via API garanterar att användarna av mediebank har centraliserad åtkomst till digitalt material, oavsett vilken plattform de använder. Detta säkerställer att alla intressenter har tillgång till det senaste materialet.

Effektiviserade arbetsflöden och automation:

Integreringen av mediebank med CMS-plattformar som WordPress och TYPO3 möjliggör för användare att direkt komma åt material och bädda in det i webbplatser, blogginlägg och annat online-innehåll. Dessutom möjliggör API-baserade integrationer med system som använder artificiell intelligens, som Google Vision AI, automatisk identifiering och metadata som kan bifogas materialen, medan integrationen med Akeneo PIM underlättar hanteringen av produktinformation. Genom att använda alla dessa plattformar som en del av en DAM-lösning underlättas bearbetningen av digitalt material och sparar tid.

Effektivare informationssäkerhet och inloggning:

Säkerställande av genomförandet av säkerhet i mediebank är av primär betydelse för organisationer som hanterar känsligt och värdefullt digitalt material. Genom att integrera Active Directory (Azure AD) som en del av mediebank kan inloggning hanteras sömlöst med hjälp av befintliga autentiseringssystem. Integrationen säkerställer att endast auktoriserade användare kan få tillgång till vissa digitala material, vilket minskar risken för dataintrång och obehörig användning.

Realtidsdatasyncronisering:

API-baserade integrationer erbjuder realtidsdatasyncronisering, så att informationen mellan plattformar i olika anslutningar alltid är aktuell. Till exempel kan material automatiskt synkroniseras genom att integrera mediebank med X-Archive, vilket säkerställer att alla har direkt tillgång till det senaste digitala materialet.

 

Visste du att ImageBank X kan integreras i många olika programvarusystem? Dessa inkluderar Active Directory (Azure AD, ADFS+SAML 2.0), WordPress, Typo3, Akeneo PIM, API (JSON), Google Vision AI, Dreambroker, X-Archive och Sharepoint. Snart kan ImageBank X också integreras med följande system: Word, Powerpoint, Drupal och Youtube.

Om ImageBank X med integrationer är relevant för din organisation, kontakta oss så hittar vi den mest lämpliga lösningen för dina behov!

pexels-kevin-paster-1901388

Hur kan säkerhet och integritet säkerställas i en mediebank?

Effektiva data- och säkerhetsfunktioner blir alltmer avgörande, särskilt inom Digital Asset Management (DAM) -lösningar. Vilka är de effektiva integritets- och säkerhetsfunktionerna och vad är de särskilt användbara för?

Säkerhetsskanningar

En pålitlig mediebank med robusta dataskydds- och säkerhetsfunktioner garanterar företagens digitala material, där säkerhetsskanningar är en integrerad del av denna process. Säkerhetsskanningar övervakar kontinuerligt servern och upptäcker snabbt möjliga hot mot systemet.

Användarrättigheter

Mediebank som prioriterar säkerhet och integritet erbjuder användare möjligheten att hantera åtkomsträttigheter, vilket gör det möjligt för organisationer att tilldela rättigheter baserat på roller och ansvarsområden. Att definiera användarrättigheter kan minska risken för oavsiktlig dataavslöjande och obehörig åtkomst till DAM-lösningen.

Identifiering

Identifiering är det första steget för att förhindra obehörig åtkomst till digitalt material. Active Directory (AD) integrerat i DAM-lösningen underlättar säkra inloggningar och förbättrar övergripande säkerhet. AD möjliggör enkel inloggning (SSO), vilket gör att användare säkert kan komma åt DAM-lösningen med sina befintliga inloggningsuppgifter, vilket eliminerar behovet av flera lösenord.

Dataskyddslagar och förordningar

Efterlevnad av dataskyddslagar och förordningar är huvudfokus för företag inom alla branscher. Mediebanker med starka dataskydds- och säkerhetsfunktioner uppfyller kraven på dataskydd utan ansträngning.

Riskhantering och affärskontinuitet

Dataförlust eller systemfel kan ha förödande konsekvenser för ett företag. Genom att kombinera inhemska servrar och säkerhetsskanningar med regelbundna säkerhetskopior minskar man befintliga risker. Vid oväntade händelser kan företag snabbt återställa sina digitala material, vilket minimerar driftstopp.

 

Visste du att ImageBank X lägger stor vikt vid integritet och säkerhet? ImageBank X fungerar från servrar som är placerade i Finland, där applikationen regelbundet genomgår säkerhetsskanningar. Genom systemet kan användare enkelt hantera åtkomsträttigheter för innehåll, och användaridentifiering underlättas effektivt med hjälp av AD.

ImageBank X är ett utmärkt val om du söker en mediebank med garanterad säkerhet och integritet. Kontakta oss, så delar vi gärna med oss av mer information!

pexels-cottonbro-studio-6153354

4 funktioner i mediebank möjliggjorda av artificiell intelligens

Integrationen av artificiell intelligens (AI) i Digital Asset Management (DAM) -lösningar har öppnat upp många nya möjligheter för dess användare. AI-drivna DAM-lösningar gör det möjligt för företag att effektivisera processer för hantering av innehåll, underlätta upptäckbarheten av innehåll och förbättra produktiviteten överlag. Vilka specifika funktioner kan detta innebära i praktiken, bland annat?

 

  1. Innehållsorganisation och taggar

AI:s förmåga att analysera innehåll i sitt sammanhang möjliggör effektiv organisation av material, igenkänning av objekt, landskap och till och med text från bilder. AI identifierar automatiskt element i bilder och föreslår nyckelord som ska läggas till i metadata för användaren som lägger till bilden, vilket effektiviserar hanteringen av tillgångar och säkerställer korrekt och konsekvent klassificering av resurser.

2. Förbättrade visuella sökfunktioner

Genom att utnyttja AI:s bildigenkänningsförmåga kan användare göra sökningar baserade på bilder, vilket gör det möjligt att hitta visuellt liknande material i DAM-lösningen. Denna funktion förenklar sökningsprocessen och gör det möjligt för användare att snabbt och effektivt hitta exakt de resurser de behöver.

3. Textigenkänning

Genom AI:s förmåga att känna igen och särskilja text från bilder kan företag automatiskt omvandla texten i bilder till redigerbart och sökbart innehåll, vilket effektiviserar hanteringen av innehåll. Förutom att spara tid och ansträngning underlättar textigenkänning även organiseringen av innehåll och förbättrar upptäckbarheten av resurser.

4. Innehållsrekommendationer

Integrationen av AI i mediebank lyfter innehållsrekommendationer till en helt ny nivå. Genom att analysera användarinteraktioner och beteenden kan AI-drivna DAM-lösningar erbjuda personliga innehållsrekommendationer. Genom att förstå det innehåll som användare tittar på föreslår AI relevanta och engagerande resurser för enskilda användare, vilket främjar djupare engagemang och förbättrar användarupplevelsen.

 

Visste du att ImageBank X integrerar alla dessa AI-drivna funktioner, från effektiv innehållsorganisation och förbättrade visuella sökfunktioner till textigenkänning som förbättrar upptäckbarheten och personliga innehållsrekommendationer? Google Cloud Vision AI är en del av ImageBank DAM-lösning.

Om ditt företag överväger att skaffa en mediebank med AI-funktioner, tveka inte att kontakta oss!

pexels-fauxels-3183197

Effektivt materialhantering med avancerade sök- och filtreringsfunktioner

Mängden digitala tillgångar fortsätter att växa exponentiellt, vilket gör effektiv digital asset management (DAM) vitalt för företag. Bland de funktioner som erbjuds av DAM-lösningar är en robust sök- och filtreringsfunktion ett framstående verktyg som markant förbättrar upplevelsen av DAM-lösningen. Vilka fördelar har mediebank som inkluderar avancerade sök- och filtreringsfunktioner?

Sparar tid och resurser:

Med DAM-lösningens effektiva sök- och filtreringslösning kan du snabbt hitta och söka efter specifika tillgångar på några sekunder. Detta minskar betydligt tiden som spenderas på att söka efter filer på olika lagringsplatser.

Förbättrar samarbete och kommunikation:

En digital tillgångshanteringslösning utrustad med effektiva sök- och filtreringsfunktioner främjar smidigt samarbete mellan teammedlemmar. Genom att skapa anpassade samlingar och tagga tillgångar med relevant metadata kan teammedlemmar enkelt hitta och dela filer.

Underlättar organisering och tillgänglighet för material:

Med ökningen av digitala material är det viktigt att bibehålla ett välorganiserat och lättillgängligt materialbibliotek. Med kraftfull sök- och filtreringskapacitet kan användare kategorisera material med relevanta taggar, nyckelord och metadata. Detta säkerställer att materialen är lätta att hitta, navigera och återanvända. Centralisering och organisering av tillgångar skapar en användarvänlig upplevelse.

Främjar kompatibilitet och versionskontroll:

Att följa varumärkesriktlinjer och versionskontroll är viktigt för enhetlig varumärkning och regleringskrav. Mediebank med avancerade sök- och filtreringsfunktioner säkerställer att teamet har tillgång till godkända varumärkesmaterial, vilket minskar risken för att använda föråldrade material.

Ger viktig information om materialanvändning:

En effektiv mediebank med avancerade sök- och filtreringsfunktioner ger information om effektiviteten och användningen av material. Genom att analysera användarinteraktion, nedladdningstrender och materialets popularitet får du värdefull information om marknadsföringsstrategier och innehållsoptimering. Analyser hjälper till att fatta beslut baserade på data, rikta annonser till specifika målgrupper och förbättra digital tillgångshantering.

 

Visste du att ImageBank X tillåter dig att söka efter material med bland annat ”och” och ”eller”-termer, samt filtrera med taggar, information i metadatafält, datum och filtyper? Dessutom kan du skapa ett hierarkiskt kategoriträd i ImageBank i enlighet med användarrättigheter och lista material som ska visas i olika vyer, vilket gör det enklare att hitta material och förbättrar användarupplevelsen.

Intresserad? Kontakta oss så diskuterar vi mer.

Levi

Visit Levi

Levi är ett berg i byn Sirka i kommunen Kittilä. Levi är känt för Levi turistcenter, som är det största vintersportcentret i Finland. Visit Levi är en pålitlig partner för marknadsföring och försäljning av turism i Levi-regionen. Visit Levis kärnverksamhet omfattar marknadsföring och försäljning i området, turistinformation och ledning av de många utvecklingsprojekten och evenemangen i området. Upp till 750 000 turister besöker Levi varje år.

DAM-lösningen som implementerades för Visit Levi löser problemet med att hantera kommunikationsmaterial. Tack vare ImageBank kan uppdaterat material relaterat till marknadsföring, försäljning, utbildning etc. enkelt hittas och nås av alla.

(Bild: Levi.fi)

Kund

Visit Levi

Publicerad

1/2022

Projekt

ImageBank

pexels-cottonbro-studio-5082579

Redigering och konverteringsfunktioner som en del av en mediebank effektiviserar arbetsflödet

Digital Asset Management (DAM) -lösningar effektiviserar lagring, organisation och återvinning av digitala tillgångar. Bland de olika funktionerna som erbjuds av en mediebank är redigerings- och konverteringsfunktioner väsentliga verktyg som avsevärt förbättrar arbetsflödet. Vilka är fördelarna med redigerings- och konverteringsfunktioner i en mediebank?

Smidigare arbetsflöde:

En mediebank som erbjuder redigerings- och konverteringsfunktioner gör det möjligt för användare att snabbt och smidigt göra ändringar i tillgångarna direkt i lösningen. Detta eliminerar behovet av att växla mellan olika program, vilket effektiviserar arbetsflödet och sparar tid.

Konsekvent varumärkesunderhåll och kvalitetskontroll:

Att upprätthålla ett konsekvent varumärke på alla marknadsföringskanaler är avgörande för varumärkesigenkänning och förtroende. Redigeringsfunktioner i DAM-lösningen gör det möjligt att omedelbart göra ändringar i tillgångarna i enlighet med varumärkesriktlinjerna. Oavsett om det handlar om att lägga till vattenstämplar eller logotyper, eller justera färgprofiler, säkerställer dessa redigeringsfunktioner att tillgångarna är i linje med varumärkeskraven. Dessutom möjliggör DAM-lösningar inställning av behörighetsnivåer, vilket säkerställer att endast auktoriserade teammedlemmar kan redigera tillgångarna.

Tids- och kostnadsbesparingar:

Traditionellt sett kräver redigering och konvertering av tillgångar specialiserad programvara och kunniga yrkespersoner, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt. Inkluderingen av redigerings- och konverteringsfunktioner i en mediebank eliminerar behovet av ytterligare verktyg och personal. Genom att effektivisera hanteringen av tillgångar och redigeringsprocesser kan ditt team arbeta mer effektivt och fördela resurserna mer effektivt.

Förbättrad samarbete och produktivitet:

Samarbete är nyckeln i varje kreativt projekt. En mediebank med redigerings- och konverteringsfunktioner möjliggör smidig redigering och delning av tillgångar mellan teammedlemmar. Funktioner för versionshantering säkerställer att de senaste versionerna är tillgängliga, vilket minskar förvirringen.

Förstärka sökmotoroptimering (SEO):

Optimering av digitala tillgångar för sökmotorer är avgörande för att förbättra synlighet och locka potentiella kunder. DAM-lösningar som stöder redigerings- och konverteringsfunktioner möjliggör tillägg av metadata, taggar och relevanta sökord till tillgångarna. Genom att förbättra metadata för bilder, videor och andra mediefiler ökar deras synlighet i sökmotorresultat, vilket leder till ökad organisk trafik till din webbplats.

Förstärkt säkerhet och upphovsrättskydd:

Att skydda digitala tillgångar från obehörigt användande är avgörande för att skydda immateriella rättigheter och bibehålla varumärkesrykte. Redigeringsfunktionerna i DAM-lösningen gör att du kan infoga upphovsrättsinformation, vattenstämplar eller andra visuella identifierare på dina tillgångar, vilket förhindrar möjligt missbruk. Dessutom kan åtkomstkontroller tillämpas för att begränsa åtkomst till känsliga eller skyddade tillgångar.

Visste du att ImageBank X inkluderar mångsidiga redigerings- och konverteringsfunktioner? I ImageBank X kan du redigera metadata från en vy, redigera flera filer samtidigt, konvertera bildfiler till olika storlekar och redigera bilder med den medföljande bildredigeraren.

Om du är intresserad av att implementera en mediebank med redigerings- och konverteringsfunktioner, kontakta oss för mer information!

marten-bjork-rH8O0FHFpfw-unsplash

Vad är fördelen med en bildbank som liknar företagets brand?

Idag förstår företag i alla storlekar och inom en rad olika branscher vikten av effektiv digital tillgångshantering (DAM) för att organisera, lagra och distribuera sina digitala tillgångar. Men utöver rent funktionella aspekter finns det också en möjlighet att förbättra synligheten för ditt varumärke och skapa en enhetlig användarupplevelse genom att anpassa användargränssnittet i DAM-lösningen efter ditt varumärke. Vilka är fördelarna med en DAM-lösning som anpassar sig till varumärkesidentiteten?

Stärker brands konsistens:

Konsistens är grundprincipen för framgångsrik varumärkesbyggande. Genom att anpassa användargränssnittet i DAM-lösningen efter ditt varumärkes visuella identitet säkerställer du att varje interaktion med dina tillgångar naturligt ansluter till din övergripande varumärkesupplevelse. Genom att anpassa bildbanken efter ditt brands riktlinjer skapar du en enhetlig och igenkännbar miljö för dina användare.

Förbättrar användarupplevelsen:

En bildbank som matchar ditt brands utseende harmoniserar med användarnas preferenser och beteende och förbättrar deras övergripande användarupplevelse. Anpassning av din bildbank till ditt brands estetik, ökar produktiviteten och tillfredsställelsen.

Främjar brands igenkänning:

Genom att anpassa layouten skapar du en tydlig och minnesvärd upplevelse för användare. Varje gång anställda, kunder eller partners använder en DAM-lösning blir de nedsänkta i en brandsvänlig miljö, vilket stärker brands igenkänning och återkallande.

Effektiviserar arbetsflöden:

En anpassad mediabank kan optimera arbetsflöden genom att anpassa sig till de modeller du är van vid i ditt företag. Genom att anpassa terminologi, markup och navigeringsstruktur för ditt brand blir det enklare för användare att hitta, använda och engagera sig med ditt innehåll.

Ger konkurrensfördelar:

En bildbank som anpassas till ditt varumärke visar ditt engagemang för din brandsidentitet och speglar uppmärksamhet på detaljer i dina marknadsföringsinsatser. Denna differentiering kan förbättra ditt brands värde, locka potentiella kunder och ge dig en konkurrensfördel.

 

Visste du att tillämpningen av din ImageBank X-mediabanklösning alltid anpassas med ditt brands egna utseende och känsla: din egen logotyp, färger, typsnitt, mappstruktur och webbadress (URL)? Det egna brands utseende hjälper till att bibehålla en enhetlig brandsidentitet.

Kontakta oss så kan vi prata mer!

antonio-janeski-CHVTt0aGbx0-unsplash

Sömlös delning av material till intressenter främjar samarbete och transparens

I dagens snabbrörliga digitala värld är effektivt samarbete och sömlös delning av material avgörande för att företag ska förbli konkurrenskraftiga. Digital Asset Management (DAM)-lösningar har utvecklats till kraftfulla verktyg för att organisera och hantera stora mängder digitala tillgångar, men bildbank erbjuder också ett effektivt sätt att distribuera material till intressenter. Vilka fördelar ger sömlös distribution av material genom bildbank till olika intressenter?

Effektivt samarbete:

Oavsett om det gäller marknadsföringsmaterial, produktbilder eller varumärkesriktlinjer kan intressenter enkelt hämta det material de behöver från bildbank, vilket eliminerar behovet av e-postmeddelanden eller tidskrävande sökningar efter material. Bildbank främjar effektiva arbetsflöden, underlättar återkoppling och filgranskning samt främjar samarbete på tvärs av funktioner, vilket i slutändan leder till snabbare projektavslut och förbättrad produktivitet.

Engagerade intressenter:

När intressenter har enkel åtkomst till nödvändig information och resurser kan de delta mer aktivt i beslutsprocesser. DAM-lösningen ger intressenter möjlighet att visa, kommentera och dela material, vilket underlättar effektiv kommunikation och uppmuntrar till deltagande.

Bättre datasäkerhet och versionshantering:

Genom att dela material genom mediebanken säkerställs att intressenter har tillgång till de senaste och godkända materialen. Mediebanken erbjuder robusta funktioner för datasäkerhet, såsom användarrättigheter och åtkomstkontroll, som skyddar känslig data och bibehåller filintegritet.

Ökad transparens och ansvarsskyldighet:

Intressenter kan följa användningen av material, projektets framsteg och analysera engagemangsdata. Genom att tillhandahålla realtidsinformation om materialanvändning kan organisationen identifiera möjligheter till förbättring och effektivt fördela resurser.

Sömlös integration med befintliga system:

Bildbank kan sömlöst integreras med andra affärssystem. Genom att dela filer via en DAM-lösning kan intressenter direkt komma åt tillgångar från sina bekanta verktyg och arbetsflöden, vilket eliminerar behovet av manuell överföring eller dubbel dataregistrering. Denna integration effektiviserar processer, minskar fel och förbättrar effektiviteten.

 

Visste du att ImageBank X gör det enkelt att dela data med intressenter? Via ImageBank X kan filer samlas i en samling, vars adress kan kopieras eller skickas som meddelande till önskade personer direkt från ImageBank-gränssnittet. Du kan också skapa en samling från samlingsskorgen, som du kan spara som en mapp på ImageBanks startsida – det är praktiskt exempelvis för kampanjmaterial eller att skapa dina egna varumärkesriktlinjer. Alternativt kan du också vidarebefordra enskilda filer eller kategorier som länkar eller skicka samlingsskorgen som en bildgallerilänk. Galleriet kan också laddas ner som en kod för att infoga på en webbplats.

Om du saknar en DAM-lösning som förbättrar ditt företag, tveka inte att kontakta oss!

e479ea44-59cd-4687-b8fc-5fae4daab506

Kalevala

Kalevala grundades och ägs av finska kvinnor och är mer än ett designhus. I 85 år har det varit en värld av tidlös skönhet, stärkande berättelser och bestående värderingar. Det är finska smycken, handgjorda i Finland, som gör gott.

ImageBank X underlättar hanteringen av Kalevalas material. Med ImageBank kan uppdaterat material hittas på ett ställe och delas enkelt. ImageBank återspeglar Kalevalas egen varumärkesimage.

Kalevala använder ImageBank API-gränssnittet för att automatisera publiceringen av sina produktbilder i B2B e-handel. Bilderna hanteras med metadata i ImageBank. Azure AD-integration gör det möjligt för Kalevalas personal att komma åt ImageBank utan separat inloggning.

Kund

Kalevala

Publicerad

03/2023

Projekt

ImageBank + Azure AD + e-handel -integration