integrations

5 exempel på att integrera din DAM

Digital Asset Management (DAM) programvara kan integreras med andra programvarusystem via API (Application Programming Interface) för att förbättra effektiviteten och effektivisera arbetsflöden. Här är några exempel på hur DAM-programvara kan integreras via API:

1. Integration med projektledningsprogramvara: DAM-programvara kan integreras med projekthanteringsverktyg, såsom Asana eller Trello, för att ge team åtkomst till och hantera sina digitala tillgångar inom samma plattform som deras projektuppgifter. Detta kan hjälpa till att säkerställa att tillgångar används på rätt sätt och att projekten är på rätt spår.

2. Integration med innehållshanteringssystem: DAM-programvara kan integreras med innehållshanteringssystem (CMS), som WordPress eller Drupal, för att tillåta team att enkelt komma åt och använda sina digitala tillgångar när de skapar och publicerar innehåll.


3. Integration med verktyg för hantering av sociala medier: DAM-programvara kan integreras med verktyg för hantering av sociala medier, såsom Hootsuite eller Buffer, för att tillåta team att komma åt och använda sina digitala tillgångar när de skapar inlägg på sociala medier.


4. Integration med programvara för e-postmarknadsföring: DAM-mjukvaran kan integreras med programvara för e-postmarknadsföring, såsom Mailchimp eller Constant Contact, så att team enkelt kan komma åt och använda sina digitala tillgångar när de skapar e-postkampanjer.


5. Integration med e-handelsplattformar: DAM-mjukvara kan integreras med e-handelsplattformar, såsom Shopify eller Magento, för att tillåta team att enkelt komma åt och använda sina digitala tillgångar när de skapar produktlistor och marknadsföringsmaterial.

Sammantaget kan integrering av DAM-programvara via API tillåta team att komma åt och använda sina digitala tillgångar inom samma plattform som andra verktyg och system som de använder regelbundet, vilket förbättrar effektiviteten och effektiviserar arbetsflöden.

cloud-storage

DAM vs OneDrive och andra molnlagringssynkroniseringstjänster – vad är skillnaden?

Digital Asset Management (DAM) programvara och molnsynkroniseringslagringstjänster, som Microsoft OneDrive, kan verka lika vid första anblicken, men de tjänar faktiskt olika syften.

DAM-programvaran är speciellt utformad för att hjälpa organisationer att lagra, organisera och hantera sina digitala tillgångar, såsom bilder, videor, dokument och grafik. Dessa tillgångar används ofta för marknadsföring, varumärkesbyggande och andra affärsändamål och måste vara lättillgängliga och välorganiserade för team att använda.

OneDrive, å andra sidan, är en molnlagringstjänst som tillåter användare att lagra och synkronisera sina filer över enheter. Det är mer inriktat på personlig fillagring och delning, snarare än professionell tillgångshantering.

Här är några viktiga skillnader mellan DAM-programvara och molnsynkroniseringslagringstjänster:

1. Avancerad tillgångsorganisation och metadata: DAM-programvaran har ofta mer avancerade funktioner för att organisera och tagga tillgångar, såsom anpassade metadatafält och taxonomier. Detta gör att team enkelt kan söka och hitta de tillgångar de behöver. Cloud sync-lagringstjänster kanske inte har så många alternativ för att organisera och tagga filer.

2. Robusta samarbets- och behörighetskontroller: DAM-programvara har vanligtvis mer omfattande samarbets- och behörighetskontroller, vilket gör att team enkelt kan dela tillgångar och ställa in specifika åtkomstnivåer för olika användare. Cloud sync-lagringstjänster kan ha grundläggande samarbetsfunktioner, men de kanske inte är lika avancerade som de som finns i DAM-programvara.

3. Versionskontroll: DAM-programvaran innehåller ofta versionskontrollfunktioner, som gör det möjligt för användare att spåra ändringar av tillgångar och återgå till tidigare versioner vid behov. Cloud sync-lagringstjänster kan ha vissa versionskontrollfunktioner, men de kanske inte är lika robusta som de som finns i DAM-programvara.

4. Integration med andra verktyg: DAM-programvara är ofta integrerad med andra marknadsförings- och kreativa verktyg, som Adobe Creative Cloud och projektledningsprogram, vilket gör det lättare för team att arbeta med sina tillgångar. Cloud sync-lagringstjänster kan ha vissa integrationer, men de kanske inte är lika omfattande som de som finns i DAM-programvara.

5. Säkerhet: DAM-programvara har ofta starkare säkerhetsåtgärder på plats för att skydda känsliga tillgångar, såsom lösenordsskydd och vattenmärkning. Cloud sync-lagringstjänster kan ha vissa säkerhetsåtgärder på plats, men de kanske inte är lika omfattande som de som finns i DAM-programvara.

Sammanfattningsvis är DAM-programvaran speciellt utformad för att hjälpa organisationer att hantera och organisera sina digitala tillgångar, medan molnsynkroniseringstjänster, som OneDrive och Dropbox, främst är inriktade på personlig fillagring och delning. Även om båda typerna av programvara kan vara användbara, är det viktigt att välja rätt verktyg för dina specifika behov.

digital

Varför är DAM viktigt i en allt mer digital värld?

I en allt mer digital värld blir Digital Asset Management (DAM) viktigare än någonsin för företag och organisationer. Här är varför:

1. Volymen digitala tillgångar växer: Allt eftersom fler och fler företag och organisationer går över till digital marknadsföring och varumärkesbyggande, växer volymen digitala tillgångar, såsom bilder, videor, dokument och grafik, snabbt. Utan korrekt förvaltning kan dessa tillgångar bli oorganiserade och svåra att hitta, vilket leder till slöseri med tid och förlorad produktivitet.

2. Digitala tillgångar är avgörande för affärsframgång: Digitala tillgångar är en kritisk del av många företags marknadsförings- och varumärkesansträngningar och kan användas på webbplatser, sociala medier, e-postkampanjer och andra kanaler. Utan korrekt förvaltning kan det vara svårt att säkerställa att rätt tillgångar används på rätt ställen, vilket leder till missade möjligheter och inkonsekvens i varumärkesbyggandet.

3. Samarbete är nyckeln: I dagens digitala värld är samarbete viktigare än någonsin. DAM-programvara kan hjälpa team att enkelt dela och komma åt tillgångar, vilket förbättrar kommunikationen och samarbetet.

4. Säkerhetsfrågor: Digitala tillgångar innehåller ofta känslig information eller varumärke, och det är viktigt att se till att de skyddas och används på rätt sätt. DAM-programvara innehåller ofta säkerhetsåtgärder, såsom lösenordsskydd och vattenmärkning, för att skydda tillgångar.

5. Integration är viktigt: Många företag och organisationer använder en mängd olika verktyg och system för att hantera sina digitala tillgångar, och det är viktigt att se till att dessa verktyg fungerar sömlöst tillsammans. DAM-programvara är ofta integrerad med andra verktyg, som Adobe Creative Cloud och projekthanteringsprogram, för att göra det lättare för team att arbeta med sina tillgångar.

6. Snabbhet och smidighet: I dagens snabba digitala värld måste företag och organisationer kunna röra sig snabbt och svara på förändrade behov och möjligheter. DAM-programvara kan hjälpa team att komma åt och använda sina digitala tillgångar snabbt och effektivt, vilket förbättrar hastigheten och smidigheten.

7. Skalbarhet: När företag och organisationer växer och förändras kan deras behov av att hantera digitala tillgångar också förändras. DAM-programvara är ofta utformad för att vara skalbar, vilket gör att organisationer enkelt kan lägga till fler användare och tillgångar efter behov.

8. Ökad kundnöjdhet: I den digitala världen är kundernas förväntningar höga och företag och organisationer behöver kunna leverera upplevelser och material av hög kvalitet. DAM-programvara kan hjälpa till att säkerställa att rätt tillgångar används på rätt ställen, vilket leder till ökad kundnöjdhet.

9. Kostnadsbesparingar: Utan korrekt ledning kan företag och organisationer slösa tid och resurser på att söka efter och återskapa förlorade eller oorganiserade tillgångar. Att investera i DAM-programvara kan hjälpa till att spara tid och resurser, vilket leder till kostnadsbesparingar på lång sikt.

Sammantaget är DAM avgörande i en allt mer digital värld, och hjälper företag och organisationer att lagra, organisera och hantera sina digitala tillgångar på ett sätt som är effektivt, effektivt och säkert. Att investera i ett DAM-system kan bidra till att förbättra effektiviteten, produktiviteten och konsekvensen, vilket leder till större framgång i den digitala världen.

DAM-2023

Varför är DAM viktigt 2023?

Digital Asset Management (DAM) kommer att fortsätta att vara viktigt under 2023 och framåt av flera skäl:

1. Volymen digitala tillgångar kommer att fortsätta att växa: När företag och organisationer fortsätter att övergå till digital marknadsföring och varumärkesbyggande kommer volymen av digitala tillgångar, såsom bilder, videor, dokument och grafik, sannolikt att fortsätta att växa. DAM-programvara kan hjälpa organisationer att lagra, organisera och hantera dessa tillgångar på ett sätt som är effektivt och effektivt.

2. Samarbete kommer att förbli nyckeln: I den digitala världen är samarbete viktigare än någonsin, och DAM-programvara kan hjälpa team att enkelt dela och komma åt tillgångar, vilket förbättrar kommunikationen och samarbetet.

3. Säkerhet kommer att fortsätta att vara ett problem: Digitala tillgångar innehåller ofta känslig information eller varumärke, och det är viktigt att se till att de skyddas och används på rätt sätt. DAM-programvara innehåller ofta säkerhetsåtgärder, såsom lösenordsskydd och vattenmärkning, för att skydda tillgångar.

4. Integration kommer att fortsätta att vara avgörande: Många företag och organisationer använder en mängd olika verktyg och system för att hantera sina digitala tillgångar, och det är viktigt att se till att dessa verktyg fungerar sömlöst tillsammans. DAM-programvara är ofta integrerad med andra verktyg, som Adobe Creative Cloud och projekthanteringsprogram, för att göra det lättare för team att arbeta med sina tillgångar.

5. Vikten av digital marknadsföring och varumärkesbyggande kommer att fortsätta att växa: När fler och fler företag och organisationer övergår till digitala kanaler och plattformar kommer vikten av digital marknadsföring och varumärkesbyggande sannolikt att fortsätta att växa. DAM-programvara kan hjälpa organisationer att effektivt hantera och använda sina digitala tillgångar för att stödja dessa ansträngningar.

Sammantaget kommer DAM att fortsätta att vara viktigt under 2023 och framåt eftersom företag och organisationer förlitar sig mer på digital marknadsföring och varumärkesbyggande, och när volymen av digitala tillgångar fortsätter att växa. Att investera i ett DAM-system kan hjälpa organisationer att lagra, organisera och hantera sina digitala tillgångar på ett sätt som är effektivt och säkert, vilket leder till större framgång i den digitala världen.

single-sign-on

7 fördelar med att integrera SSO med din DAM

Single Sign-On (SSO) är en typ av autentiseringsprocess som tillåter användare att komma åt flera system och applikationer med en enda uppsättning inloggningsuppgifter. Detta kan förenkla inloggningsprocessen och minska behovet för användare att komma ihåg flera lösenord.

Att integrera ett DAM-system (Digital Asset Management) med Single Sign-On (SSO) kan ge flera fördelar för organisationer, inklusive:

1. Förbättrad säkerhet: Genom att använda SSO för att autentisera åtkomst till ett DAM-system kan organisationer förbättra säkerheten genom att eliminera behovet av flera lösenord och minska risken för obehörig åtkomst.


2. Ökad effektivitet: SSO kan förenkla inloggningsprocessen för användare, vilket ger dem tillgång till DAM-systemet och andra system och applikationer med en enda uppsättning inloggningsuppgifter. Detta kan spara tid och förbättra effektiviteten.


3. Förbättrad användarupplevelse: Genom att förenkla inloggningsprocessen och minska behovet av flera lösenord kan SSO förbättra användarupplevelsen genom att göra det enklare för användare att komma åt de system och applikationer de behöver.


4. Minskad IT-arbetsbelastning: Genom att använda SSO för att autentisera åtkomst till ett DAM-system kan organisationer minska IT-arbetsbelastningen i samband med hantering av flera inloggningsuppgifter och förfrågningar om lösenordsåterställning.


5. Förbättrad efterlevnad: SSO kan hjälpa organisationer att uppfylla efterlevnadskrav genom att tillhandahålla en säker, centraliserad autentiseringsprocess och minska risken för obehörig åtkomst till känsliga tillgångar.


6. Förbättrat dataskydd: Genom att använda SSO för att autentisera åtkomst till ett DAM-system kan organisationer förbättra dataskyddet genom att minska risken för obehörig åtkomst och se till att endast auktoriserade användare kan komma åt känsliga tillgångar.


7. Större kontroll över åtkomst: SSO tillåter organisationer att ha större kontroll över vem som har tillgång till deras DAM-system och andra system och applikationer. Detta kan hjälpa till att säkerställa att endast auktoriserade användare har tillgång till känsliga tillgångar.

Sammantaget kan integration av SSO med ett DAM-system ge en rad fördelar för organisationer, inklusive förbättrad säkerhet, ökad effektivitet, förbättrad användarupplevelse, minskad IT-arbetsbelastning, förbättrad efterlevnad, förbättrat dataskydd och större kontroll över åtkomst. Om du funderar på att bygga ditt DAM-system med SSO, tveka inte att kontakta oss!

DAM-nonprofit

5 benefits of DAM for Nonprofit Organizations

Digital Asset Management (DAM) systems can provide a range of benefits for nonprofit organizations, including:


1. Improved efficiency: A DAM system can help nonprofit organizations store, organize, and manage their digital assets in a way that is efficient and effective. This can save time and improve productivity, allowing organizations to focus on their mission and goals.


2. Enhanced collaboration: DAM systems often include features for collaboration, such as file sharing and commenting, which can help nonprofit organizations improve communication and collaboration among teams and stakeholders.


3. Greater control over assets: A DAM system can help nonprofit organizations have greater control over their digital assets, including setting permissions and establishing version control. This can help ensure that assets are being used appropriately and that the right versions are being used.


4. Improved fundraising efforts: Nonprofit organizations often rely on marketing and branding materials to support their fundraising efforts. A DAM system can help organizations manage and use these materials in a way that is efficient and effective, leading to improved fundraising results.


5. Enhanced reputation: Nonprofit organizations rely on their reputation to attract donors and support their mission. A DAM system can help organizations maintain consistency in their branding and messaging, leading to an enhanced reputation and greater success in their efforts.

Overall, a DAM system can provide a range of benefits for nonprofit organizations, including improved efficiency, enhanced collaboration, greater control over assets, improved fundraising efforts, and an enhanced reputation. If you are a nonprofit organization considering a DAM system, it might be helpful to assess your specific needs and consider whether a DAM system could improve your efficiency and productivity.

From-DAM-To-PIM

DAM vs PIM – Vad är skillnaden och vilka är fördelarna med att integrera de två?

Digital Asset Management (DAM) och Product Information Management (PIM) är två olika typer av mjukvarusystem som tjänar olika syften.

DAM-programvaran är speciellt utformad för att hjälpa organisationer att lagra, organisera och hantera sina digitala tillgångar, såsom bilder, videor, dokument och grafik. Dessa tillgångar används ofta för marknadsföring, varumärkesbyggande och andra affärsändamål och måste vara lättillgängliga och välorganiserade för team att använda.

Programvaran Product Information Management (PIM) är å andra sidan utformad för att hjälpa organisationer att hantera och centralisera sin produktdata och information. PIM-system används ofta av återförsäljare och andra företag som har ett stort antal produkter att sälja, och som behöver hålla reda på produktdetaljer som beskrivningar, bilder, priser och tillgänglighet.

Även om både DAM- och PIM-system kan användas för att hantera och organisera digitala tillgångar, har de olika primära fokus. DAM-programvaran är inriktad på att hantera digitala tillgångar för marknadsförings- och varumärkessyfte, medan PIM-mjukvaran är fokuserad på att hantera produktdata och information för e-handels- och försäljningsändamål.

Om du är osäker på vilken typ av system som är rätt för dina behov kan det vara bra att utvärdera ditt nuvarande arbetsflöde och behov, och överväga om ett DAM- eller PIM-system skulle kunna förbättra din effektivitet och produktivitet. Du kan också överväga att rådgöra med en expert eller prova ett DAM- eller PIM-system på prov för att se hur det passar dina behov.

Att integrera programvara för Digital Asset Management (DAM) och Product Information Management (PIM) kan ge flera fördelar för organisationer som har ett stort antal digitala tillgångar och produkter att hantera.

Här är några viktiga fördelar med att integrera DAM och PIM:

1. Förbättrad effektivitet: Genom att integrera DAM och PIM kan team komma åt båda typerna av information på ett ställe, snarare än att växla mellan olika system. Detta kan effektivisera arbetsflöden och förbättra effektiviteten.


2. Förbättrad noggrannhet: Att integrera DAM och PIM kan hjälpa till att säkerställa att produktinformation, såsom beskrivningar, bilder och prissättning, är korrekt och uppdaterad. Detta är särskilt viktigt för e-handel, där felaktig information kan leda till förlorad försäljning eller missnöje hos kunder.


3. Ökad konsekvens: Att integrera DAM och PIM kan hjälpa till att upprätthålla konsistens i varumärkes- och produktinformation över olika kanaler och plattformar. Detta är särskilt viktigt för organisationer som har ett stort antal produkter och en mångsidig kundbas.

4. Större kontroll: Genom att centralisera produkt- och tillgångsinformation i ett system kan organisationer få större kontroll över sin data och säkerställa att den används på rätt sätt.


Sammantaget kan integrering av DAM och PIM hjälpa organisationer att hantera och organisera sina digitala tillgångar och produktinformation mer effektivt, vilket leder till förbättrad effektivitet, noggrannhet, konsekvens och kontroll. Om du funderar på att integrera DAM och PIM, tveka inte att kontakta oss!

tampere-1350x900px

Staden Tammerfors

Tammerfors är Finlands tredje största stad och provinscentrum i Birkaland, beläget vid stranden av sjöarna Näsijärvi och sjön Pyhäjärvi. Finländarnas favoritstad har något för alla; kulturälskare, evenemangsbesökare, familjer och matälskare.

Staden Tammerfors stämplade namnet på sin ImageBank som Jemma (=gömma). I Jemma är materialet alltid aktuellt och tillgängligt för alla på en plats. På grund av Single Sign-On Azure AD-integrationen har deras egna anställda tillgång till ImageBank utan att behöva logga in i applikationen separat.

Kund

Staden Tammerfors

Publicerad

8/2022

Projekt

ImageBank PRO + Azure AD

metropolia-1350x900px

Metropolia

Metropolia är ett internationellt och multidisciplinärt yrkeshögskola verksamt i huvudstadsregionen, där experter och utvecklare inom områdena kultur, näringsliv, social och hälsa samt teknik utbildas. År 2021 var Metropolia det största universitetet i Finland sett till antalet sökande.

Metropolias bildbank hanterar mycket bildmaterial, som bilder och videor. En centraliserad materialbank gör materialhanteringen mycket enklare. Vi implementerade enkel inloggning med ADFS SAML som en skräddarsydd lösning för Metropolias databank. Detta möjliggör tillgång till bildbanken för egna anställda med organisationens ID.

(Foto: www.metropolia.fi)

Kund

Metropolia

publiceras

1/2022

Projekt

ImageBank + ADFS SAML

eezy-1350x900px

Eezy

Eezy Oyj är ett finskt företag som erbjuder personaluthyrning, rekrytering, utbildning och arbetsförmedling samt tjänster för småföretag och affärsutveckling. Eezys mål är att vara den ledande reformatorn av arbetslivet i Finland.

Med Eezys ImageBank-lösning är det enkelt att dela material internt och mellan partners och materialet är tillgängligt 24/7 för alla intressenter.

(Foto: www.eezy.fi)

Kund

Eezy

Publicerad

1/2022

Projekt

Bildbank