thisisengineering-raeng-1dwyU46p7eE-unsplash

Integrering av applikationer i en mediebank via ett API öppnar upp många möjligheter

Den fulla potentialen hos olika Digital Asset Management (DAM)-lösningar kan utnyttjas när den integreras med olika system genom ett API (Application Programming Interface). I den här bloggposten går vi igenom de olika fördelarna som erbjuds av API:et och integrationerna för användaren av mediebank.

Förbättrad samarbete och centraliserad åtkomst:

Genom att integrera DAM-lösningen med olika applikationer kan ett enhetligt ekosystem skapas. Den sömlösa kopplingen mellan systemen via API garanterar att användarna av mediebank har centraliserad åtkomst till digitalt material, oavsett vilken plattform de använder. Detta säkerställer att alla intressenter har tillgång till det senaste materialet.

Effektiviserade arbetsflöden och automation:

Integreringen av mediebank med CMS-plattformar som WordPress och TYPO3 möjliggör för användare att direkt komma åt material och bädda in det i webbplatser, blogginlägg och annat online-innehåll. Dessutom möjliggör API-baserade integrationer med system som använder artificiell intelligens, som Google Vision AI, automatisk identifiering och metadata som kan bifogas materialen, medan integrationen med Akeneo PIM underlättar hanteringen av produktinformation. Genom att använda alla dessa plattformar som en del av en DAM-lösning underlättas bearbetningen av digitalt material och sparar tid.

Effektivare informationssäkerhet och inloggning:

Säkerställande av genomförandet av säkerhet i mediebank är av primär betydelse för organisationer som hanterar känsligt och värdefullt digitalt material. Genom att integrera Active Directory (Azure AD) som en del av mediebank kan inloggning hanteras sömlöst med hjälp av befintliga autentiseringssystem. Integrationen säkerställer att endast auktoriserade användare kan få tillgång till vissa digitala material, vilket minskar risken för dataintrång och obehörig användning.

Realtidsdatasyncronisering:

API-baserade integrationer erbjuder realtidsdatasyncronisering, så att informationen mellan plattformar i olika anslutningar alltid är aktuell. Till exempel kan material automatiskt synkroniseras genom att integrera mediebank med X-Archive, vilket säkerställer att alla har direkt tillgång till det senaste digitala materialet.

 

Visste du att ImageBank X kan integreras i många olika programvarusystem? Dessa inkluderar Active Directory (Azure AD, ADFS+SAML 2.0), WordPress, Typo3, Akeneo PIM, API (JSON), Google Vision AI, Dreambroker, X-Archive och Sharepoint. Snart kan ImageBank X också integreras med följande system: Word, Powerpoint, Drupal och Youtube.

Om ImageBank X med integrationer är relevant för din organisation, kontakta oss så hittar vi den mest lämpliga lösningen för dina behov!

Tags: No tags
0

Comments are closed.