pexels-kevin-paster-1901388

Hur kan säkerhet och integritet säkerställas i en mediebank?

Effektiva data- och säkerhetsfunktioner blir alltmer avgörande, särskilt inom Digital Asset Management (DAM) -lösningar. Vilka är de effektiva integritets- och säkerhetsfunktionerna och vad är de särskilt användbara för?

Säkerhetsskanningar

En pålitlig mediebank med robusta dataskydds- och säkerhetsfunktioner garanterar företagens digitala material, där säkerhetsskanningar är en integrerad del av denna process. Säkerhetsskanningar övervakar kontinuerligt servern och upptäcker snabbt möjliga hot mot systemet.

Användarrättigheter

Mediebank som prioriterar säkerhet och integritet erbjuder användare möjligheten att hantera åtkomsträttigheter, vilket gör det möjligt för organisationer att tilldela rättigheter baserat på roller och ansvarsområden. Att definiera användarrättigheter kan minska risken för oavsiktlig dataavslöjande och obehörig åtkomst till DAM-lösningen.

Identifiering

Identifiering är det första steget för att förhindra obehörig åtkomst till digitalt material. Active Directory (AD) integrerat i DAM-lösningen underlättar säkra inloggningar och förbättrar övergripande säkerhet. AD möjliggör enkel inloggning (SSO), vilket gör att användare säkert kan komma åt DAM-lösningen med sina befintliga inloggningsuppgifter, vilket eliminerar behovet av flera lösenord.

Dataskyddslagar och förordningar

Efterlevnad av dataskyddslagar och förordningar är huvudfokus för företag inom alla branscher. Mediebanker med starka dataskydds- och säkerhetsfunktioner uppfyller kraven på dataskydd utan ansträngning.

Riskhantering och affärskontinuitet

Dataförlust eller systemfel kan ha förödande konsekvenser för ett företag. Genom att kombinera inhemska servrar och säkerhetsskanningar med regelbundna säkerhetskopior minskar man befintliga risker. Vid oväntade händelser kan företag snabbt återställa sina digitala material, vilket minimerar driftstopp.

 

Visste du att ImageBank X lägger stor vikt vid integritet och säkerhet? ImageBank X fungerar från servrar som är placerade i Finland, där applikationen regelbundet genomgår säkerhetsskanningar. Genom systemet kan användare enkelt hantera åtkomsträttigheter för innehåll, och användaridentifiering underlättas effektivt med hjälp av AD.

ImageBank X är ett utmärkt val om du söker en mediebank med garanterad säkerhet och integritet. Kontakta oss, så delar vi gärna med oss av mer information!

Tags: No tags
0

Comments are closed.