pexels-cottonbro-studio-6153354

4 funktioner i mediebank möjliggjorda av artificiell intelligens

Integrationen av artificiell intelligens (AI) i Digital Asset Management (DAM) -lösningar har öppnat upp många nya möjligheter för dess användare. AI-drivna DAM-lösningar gör det möjligt för företag att effektivisera processer för hantering av innehåll, underlätta upptäckbarheten av innehåll och förbättra produktiviteten överlag. Vilka specifika funktioner kan detta innebära i praktiken, bland annat?

 

  1. Innehållsorganisation och taggar

AI:s förmåga att analysera innehåll i sitt sammanhang möjliggör effektiv organisation av material, igenkänning av objekt, landskap och till och med text från bilder. AI identifierar automatiskt element i bilder och föreslår nyckelord som ska läggas till i metadata för användaren som lägger till bilden, vilket effektiviserar hanteringen av tillgångar och säkerställer korrekt och konsekvent klassificering av resurser.

2. Förbättrade visuella sökfunktioner

Genom att utnyttja AI:s bildigenkänningsförmåga kan användare göra sökningar baserade på bilder, vilket gör det möjligt att hitta visuellt liknande material i DAM-lösningen. Denna funktion förenklar sökningsprocessen och gör det möjligt för användare att snabbt och effektivt hitta exakt de resurser de behöver.

3. Textigenkänning

Genom AI:s förmåga att känna igen och särskilja text från bilder kan företag automatiskt omvandla texten i bilder till redigerbart och sökbart innehåll, vilket effektiviserar hanteringen av innehåll. Förutom att spara tid och ansträngning underlättar textigenkänning även organiseringen av innehåll och förbättrar upptäckbarheten av resurser.

4. Innehållsrekommendationer

Integrationen av AI i mediebank lyfter innehållsrekommendationer till en helt ny nivå. Genom att analysera användarinteraktioner och beteenden kan AI-drivna DAM-lösningar erbjuda personliga innehållsrekommendationer. Genom att förstå det innehåll som användare tittar på föreslår AI relevanta och engagerande resurser för enskilda användare, vilket främjar djupare engagemang och förbättrar användarupplevelsen.

 

Visste du att ImageBank X integrerar alla dessa AI-drivna funktioner, från effektiv innehållsorganisation och förbättrade visuella sökfunktioner till textigenkänning som förbättrar upptäckbarheten och personliga innehållsrekommendationer? Google Cloud Vision AI är en del av ImageBank DAM-lösning.

Om ditt företag överväger att skaffa en mediebank med AI-funktioner, tveka inte att kontakta oss!

Tags: No tags
0

Comments are closed.