marten-bjork-rH8O0FHFpfw-unsplash

Vad är fördelen med en bildbank som liknar företagets brand?

Idag förstår företag i alla storlekar och inom en rad olika branscher vikten av effektiv digital tillgångshantering (DAM) för att organisera, lagra och distribuera sina digitala tillgångar. Men utöver rent funktionella aspekter finns det också en möjlighet att förbättra synligheten för ditt varumärke och skapa en enhetlig användarupplevelse genom att anpassa användargränssnittet i DAM-lösningen efter ditt varumärke. Vilka är fördelarna med en DAM-lösning som anpassar sig till varumärkesidentiteten?

Stärker brands konsistens:

Konsistens är grundprincipen för framgångsrik varumärkesbyggande. Genom att anpassa användargränssnittet i DAM-lösningen efter ditt varumärkes visuella identitet säkerställer du att varje interaktion med dina tillgångar naturligt ansluter till din övergripande varumärkesupplevelse. Genom att anpassa bildbanken efter ditt brands riktlinjer skapar du en enhetlig och igenkännbar miljö för dina användare.

Förbättrar användarupplevelsen:

En bildbank som matchar ditt brands utseende harmoniserar med användarnas preferenser och beteende och förbättrar deras övergripande användarupplevelse. Anpassning av din bildbank till ditt brands estetik, ökar produktiviteten och tillfredsställelsen.

Främjar brands igenkänning:

Genom att anpassa layouten skapar du en tydlig och minnesvärd upplevelse för användare. Varje gång anställda, kunder eller partners använder en DAM-lösning blir de nedsänkta i en brandsvänlig miljö, vilket stärker brands igenkänning och återkallande.

Effektiviserar arbetsflöden:

En anpassad mediabank kan optimera arbetsflöden genom att anpassa sig till de modeller du är van vid i ditt företag. Genom att anpassa terminologi, markup och navigeringsstruktur för ditt brand blir det enklare för användare att hitta, använda och engagera sig med ditt innehåll.

Ger konkurrensfördelar:

En bildbank som anpassas till ditt varumärke visar ditt engagemang för din brandsidentitet och speglar uppmärksamhet på detaljer i dina marknadsföringsinsatser. Denna differentiering kan förbättra ditt brands värde, locka potentiella kunder och ge dig en konkurrensfördel.

 

Visste du att tillämpningen av din ImageBank X-mediabanklösning alltid anpassas med ditt brands egna utseende och känsla: din egen logotyp, färger, typsnitt, mappstruktur och webbadress (URL)? Det egna brands utseende hjälper till att bibehålla en enhetlig brandsidentitet.

Kontakta oss så kan vi prata mer!

Tags: No tags
0

Comments are closed.