blogi-5

Varför är det viktigt att använda metadata i ImageBank?

Metadata (metadata, associerade data, beskrivande data) är beskrivande och definierande information om ett arkiv eller en innehållsenhet. I samband med ImageBank DAM-lösningen hänvisar det till den innehållsbeskrivande information som är associerad med bilder och filer i din ImageBank.

Huvudsyftet med metadata är att göra det möjligt att klassificera och lagra filer korrekt, och därmed att hitta dem enkelt och systematiskt, till exempel med hjälp av en sökfunktion.

Metataggar stödjer digital arkivering

På många företag ligger filer och material huller om buller på en nätverksdisk. Det är nästan omöjligt att hitta filer på ett effektivt sätt när materialet hanteras från webben i en mappvy utan metadata.

Genom att införa en DAM-lösning som ImageBank förenklas materialhanteringen avsevärt och integrationen av metadata i en centraliserad materialhanteringslösning förbättrar avsevärt möjligheten att hitta och använda filer. I en organisation där material hanteras av flera anställda eller intressenter blir användningen av metadata en viktig del av materialhanteringsprocessen.

En mångsidig sökning gör det enkelt att komma åt de data du behöver, när metadata fylls i noggrant och i rätt tid.

Nyckelord länkar filer till ämnesområden

De viktigaste metadata i ImageBank är nyckelord. Enskilda nyckelord kan användas för att tagga bilder och filer till specifika ämnesområden. I ImageBank kan användare med redigeringsrättigheter redigera filer med nyckelord och andra metadata, till exempel bildens datum eller bildtexten. Du kan också lägga till anpassade metadatafält i din databas utöver standardfälten.

En förnuftig kategoristruktur gör det lättare att använda ImageBank

Förutom metadatahantering effektiviserar en välorganiserad kategoristruktur sökprocessen ytterligare. Med en noggrant implementerad kategoristruktur kan du undvika enorma mappträd. Strukturera till exempel dina kategorier efter ämne och dra även nytta av underkategorier.

 

Kontakta oss så börjar vi utforma din ImageBank X!

Comments are closed.